Ledelsessparring

Det er ledelsens adfærd, som skaber virksomhedskulturen. Stemmer jeres kultur over til virksomhedens strategi? Har I den adfærd I ønsker i hele organisationen? Har I defineret jeres mål?

Virksomhedens retning
Hvor er virksomheden på vej hen? Er I på rette spor? Skal der justeres lidt? Hvor vil I gerne være i dag, i morgen, næste år?

Ledelsens retning
Passer ledelsens retning med den planlagte strategi? Er strategien endnu ikke beskrevet?
Mennesket bag ledelsen
Hvilke værdierne har mennesket bag? Er virksomheden og ledelsen et match? Er du der, hvor du ønsker at være i livet?

Personalets retning
Den uformelle ledelse i virksomheden er ofte at finde blandt de øvrige medarbejdere. Det er vigtigt, at alle trækker i samme retning. Er den formelle og uformelle ledelse i virksomheden enige?

Sparring
Livet har mange aspekter og mange facetter. Livet kan opleves fra forskellige perspektiver. Sidder du fast?
Føles livet som en evig gentagelse af dagen før? Find modet til at være dig. Hvem er personen bag dit personlige udtryk? Hvem er personen bag dit arbejdsmæssige udtryk? Hvor mange forskellige masker tager du på og af i løbet af dagen, ugen eller bare ind imellem?

Online foredrag, workshops & undervisning

Vores foredrag og workshop er ment som en hjælp i hverdagen. Bliver du ekspert på de forskellige områder? Ikke nødvendigvis, men du lærer nok til, du kan klare dig i hverdagen. Du lærer nok til, at du kan komme skridtet videre i det liv, som er dit.

Budgettet – det levende dokument
Dit budget ændrer sig hver gang, du tager en økonomisk beslutning. Det er for så vidt ligegyldigt, om det er i din virksomhed eller i din privatøkonomi. Dit budget skal ses efter, tilpasses ved ændringer eller prisreguleringer eller blot kontrolleres efter faktiske udgifter.

Privatøkonomisk budget
Det siger sig selv, at der er forskel på budget til erhvervsmæssig brug eller til privat brug.
Her handler det om dine indtægter og udgifter din husholdning har. Er der et overforbrug på nogle af posterne? Får du sat tilstrækkelig til side til opsparing for at kunne indfri dine mål og drømme?

Økonomisk overblik
Har du igennem tiderne fået taget nogle beslutninger, som har negativ indflydelse på din daglige økonomi? Har du optaget flere lån, end du oplever du kan betale tilbage? Hvad skal der til for at du kan nå dine mål og drømme? Har du brug for et skub til at for alvor at tage ansvar for din økonomi?

Det daglige bogholderi
Har du startet din egen virksomhed, og vil du gerne stå for dit eget bogholderi, så er dette kursus noget for dig. Her gennemgår vi opgaverne i årets løb i virksomheden.

Iværksætteri
Går du med drømmen om at være selvstændig? Hvad kræver det af dig, din økonomi og dine omgivelser?
Forretningsplanen er et godt udgangspunkt, fordi her kommer du de processer igennem, som du kan komme ud for som selvstændig.

Budgettering
Få styr på dine budgetter. Hvilke overvejelser skal du gøre dig? Hvilke beregninger skal laves?
Hvordan vedligeholder dig budgettet? Budgetkontrol – er det egentlig nødvendigt?

Strategi
Livets retning, hvor er du på vej hen? Går du i den retning, som fører dig derhen, hvor du gerne vil? Virksomhedens retning, hvor er din virksomhed på vej hen? Opnår din virksomhed de ønskede resultater?
Vi kigger på dine eller din virksomheds målsætninger. Vi vender din eller din virksomheds vision. Herudfra sætter vi i fællesskab nogle milepæle, som viser dig og din virksomheder om retningen er rigtig, eller skal der laves nogle justeringer.

Administration
For mindre virksomheder er det ofte at administrationen tager forholdsvis mere tid end planlagt, eller den bliver overset eller glemt. Det er dog administrationen af din virksomheder, som skaber skelettet i din organisation. Få styr på jeres processer og forretningsgange, så skabes der mere overskud til at udvide og vedligeholde din virksomhed.

Ejendomsadministration
Ejer du en eller flere ejendomme, og vil du gerne selv have overblikket over dine lejeres indbetalinger og de omkostninger, som er forbundet med at eje ejendomme?

Kontakt RegnskabsKompagniet

Ring eller skriv en mail
Kontakt os og hør nærmere