Bogholderi

At udføre regnskabsopgaven i virksomheden kan være meget tidskrævende.
Ofte bliver det lavet udenfor virksomhedens åbningstid, hvor det ellers er tid til at lade op og være sammen med familien.
Brug tiden på de(t) arbejdsområde(r), som du er dygtig til. Det er vel derfor, at virksomheden oprindeligt er startet.
Vi anbefaler, at mindre virksomheden bruger e-conomic, som økonomisystem med eventuelt tilvalg af modulet indscanning. 
Så har du, din bogholder og din revisor altid adgang til de samme oplysninger.
Lidt større virksomheder kan bruge flere forskellige andre økonomisystemer. Det er ingen hindring. Det kræver blot, at vi kan få adgang online eller via fjernskrivebord.

Vi hjælper vores kunder med deres bogholderi på det niveau, som de nu har brug for.

Det simple bogholderi
Har virksomheden mindre end 20 bilag pr. måned, så kan i aflevere jeres bilag hvert kvartal eller hvert halve år, så momsindberetning kan laves i tide.

Det komplette bogholderi
Har virksomheden over 20 bilag pr. måned, så bliver bogholderiet lidt mere komplekst, derfor er det en fordel at aflevere bilagene hyppigere, eller skanne dem direkte ind i det økonomisystem, som I har valgt at bruge. Jo større bogholderiet er, jo flere bilag producerer virksomheden, jo oftere kan bogholderiet med fordel ajourføres.

Afstemning (Aktiver/Passiver)
Nogle virksomheder foretrækker at stå for deres eget bogholderi, men har brug for lidt støtte til diverse afstemninger, for at sikre at bogholderiet er korrekt.

Lønbogholderiet
Er det tidskrævende at lave lønnen, så kan vi lave den.
Vi holder styr på regler og overenskomster for din virksomhed. Vi kan også hjælpe med indretninger til offentlige instanser, såsom SKAT, Udbetaling Danmark samt Danmarks Statistik

Budget

At lægge et budget for en virksomhed kan være en omfattende proces.
Hvilke budgetter er der brug for? F.eks. aktivitets-, resultat- eller likviditetsbudget
Hvilke forventninger har virksomheder til fremtiden?
Passer virksomhedens strategi til budgettet?

Omkostning/balance budget
Hvad er forventningerne til i år? Hvad med de kommende år? På hvilket niveau skal omsætning ligge, for virksomheden kan nå de mål, der er fastlagt i virksomhedens strategi?
Hvor store investeringer er der plads til de kommende år?

Likviditetsbudget
Hvordan ser likviditeten ud? Er der måneder, som forventes at være stram likviditetsmæssigt? Hvornår skal nye projekter igangsættes?

Strategiplanlægning

Hvor vil virksomheden gerne være om 1, 5 eller 10 år?
Er der nogle tiltag, som skal gøres for at få virksomhed, ledelsen eller medarbejderne på rette spor, så alle arbejder i samme retning og løfter i flok?

Virksomhedsanalyse

Tjener din virksomhed penge? Hvad er temperaturen på virksomheden? Er der ”skjulte” steder, hvor der bruges for mange penge? Er bruttoavancen og dækningsbidraget i tråd med virksomhedens budgetter?

Rentabiliteten
Der er vigtigt for investorer, at deres investeringsemner giver overskud. Har I brug for kapitaltilførsel, er det en god idé at have styr på rentabiliteten.

Det svage led
Hvor knækker filmen? Har I styr på produktiviteten? Effektiviteten? Der er mange forskellige led i en virksomhed/organisation. Der er mange processer at holde hånd i hanke med. Kender I jeres svageste led?

Budgetkontrol
Det er ikke kun gjort med at lægge budgetterne. Det skal også holdes øje med, om de bliver overholdt.
Kontrol af jeres budgetter kan give jer information om behovet for justeringer i regnskabsåret.

Kontakt RegnskabsKompagniet

Ring eller skriv en mail
Kontakt os og hør nærmere