Administrative opgaver

Den administrative del af at drive en virksomhed, kan synes den kedelige del.
Der kommer post – enten i postkassen eller på mail. Der er en række krav og forventninger fra det offentlige, som virksomheden skal leve op til.
Telefonen ringer – både kunder og leverandører vil gerne tale med dig.
Har virksomheden medarbejdere, så der er andre krav og forventninger.
Uanset om dine kunder kommer og besøger dig, eller du arbejder bag din computer, så møder du i din hverdag forskellige udfordringer, som vi kan hjælpe dig med at løse.


Administration af virksomhed

Der er altid administration forbundet med at drive virksomhed.
Vi kan hjælpe din virksomhed med at løse relevante opgaver, såsom salg og markedsføring og ejendomsadministration samt øvrige opgaver som forefindes i virksomheden

Posthåndtering
Om posten bliver modtaget i virksomheden med Post Nord eller på mail, så kan vi hjælpe, så den kommer det rigtige sted hen. Fakturaer skal til bogholderiet – måske indscannes i økonomisystemet, eller til godkendelse hos ledelsen. Henvendelser fra kunder, leverandører eller det offentlige skal bevares eller arkiveres det rigtige sted.

Telefonpasning
Er der travlhed i virksomheden, og henvendelser skal havne hos den rigtige medarbejder, så er det også en mulighed

Receptionsarbejde
Modtager I kunder i virksomheden, som I gerne vil møde med et smilende ansigt, eller har I brug for et mødelokale, så kan vi være jer behjælpelig

Beskrivelse af interne processer
Forretningsgange, personalehåndbog, arbejdspladsvurderinger, beredskabsbeskrivelser, stillingsbeskrivelser hjælper virksomheden med at danne struktur, som er vigtig for en virksomhed i vækst.
Vi kan hjælpe med at løfte din virksomhed

Markedsføring

Hvordan gribes virksomhedens markedsføring bedst an?
Skal den foregå online? På sociale medier? Hjemmeside?

Nyhedsbreve
Det er en fantastisk mulighed for at komme ud til din målgruppe – også selvom de endnu ikke er en del af kundegrundlaget. Nye tiltag, eksisterende ydelser som din målgruppe kan (gen)introduceres til.

Sociale medier
De sociale medier er en stor medspiller for mange virksomheder, men det kan være svært at finde rede i.
Hvordan oprettes en firmaprofil på Facebook og Instagram?

Salg

Skal alle virksomheder have ansat en eller flere sælgere? Det er et valg, som koster penge. Det kan være en dyr fornøjelse. At hyre en ekstern sælger ind, kan have sine fordele. F.eks. kan virksomheden overholde det fastlagte budget uden ubehagelige overraskelser.

Det ansvarlige/bevidste salg
Vi tror på det frie valg. Ingen skal presses til at deltage i møder, ej heller overtales til at skifte leverandør uden de oprigtigt ønsker dette. Det kalder vi det ansvarlige salg. Alle potentielle kunder skal kende alle forudsætninger og konsekvenser inden indgåelse af samarbejde. Det kalder vi det bevidste salg.

Tiltrækning af kunder
Lige børn leger bedst. Hvordan bliver virksomheden lige med potentielle kunder? Få en gennemgang

Ejendomsadministration

Har virksomheden investeret i flere ejendomme, er det vigtigt, at afkast, budget og forventninger stemmer overens. Der er omkostninger og pligter, som skal passes. Der skal annonceres efter nye lejere, skrives lejekontrakter, laves flytterapporter samt løbende vedligeholdes. Det kan være et tidskrævende arbejde.

Dine ejendomme
Ejer din virksomhed en eller flere ejendomme, som du lejer ud? Oplever du, at det er tidskrævende at holde styr på ejendommene? Betaler lejerne deres husleje? Ringer lejerne ofte med praktiske spørgsmål?
Vi kan hjælpe dig med

Kontakt RegnskabsKompagniet

Ring eller skriv en mail
Kontakt os og hør nærmere